Compostador modular Vermican

El Concello de Baiona aposta per una nova forma de gestionar la matèria orgànica que permet millores ambientals i un estalvi substancial dels costos municipals del servei.

 

Per a això, Baiona ha instal·lat dos centres de compostatge comunitaris a la zona de “Los Tendales”, al centre urbà, i a la parròquia de Santa Cristina d’A Ramallosa en la connexió de l’Avinguda Julián Valverde amb Camiño do Carme.

 

Es tracta d’un sistema que està donant els seus primers passos però que els dóna amb fermesa.

Baiona recuperarà un costum que era habitual en temps dels seus avis, perquè l’aprofitament de les restes del menjar per alimentar els animals domèstics o abonar les finques és una tradició gallega que s’estava perdent per una còmoda i perillosa costum que va arrelar molt aviat a Galícia, la de llençar-ho tot al contenidor verd.

 

El compostatge servirà per tractar més del 40% dels residus que es genera, evitant els costos de recollida i de transport. A més d’aquest benefici econòmic, Maria Iglesias, regidora de Medi Ambient, recorda que l’adhesió al programa servirà per complir amb la normativa europea en matèria de residus, segons la qual en aquest 2016 els concellos han reutilitzar o preparar per al reciclatge el 50% dels seus residus, tot i que hi ha una pròrroga de quatre anys per complir amb aquest requisit.

 

El Concello vol sumar-se també al Plan Revitalitza de la Diputació de Pontevedra que brinda compostadors comunitaris per instal·lar en zones urbanes de la mateixa manera que en carrers, parcs i places hi ha contenidors per recollir paper o vidre, a partir d’ara hi haurà compostadors en els quals dipositar les restes de menjar que, per

costum i per necessitat, s’incineraven. L’objectiu, és obtenir abonament de la descomposició d’aquestes restes, així com abaratir el servei d’escombraries en ser menor la quantitat de tones que es transporta a Sogama per a la seva incineració.

 

Els veïns de Baiona interessats a contribuir a una reducció dels residus orgànics que es dipositen en els contenidors verds poden assistir dijous que ve, 22 de desembre, a les 11:00 hores a una xerrada a l’aula B del Centre Multiusos Àngel Bedriñana que impartirà un “mestre composteiro”.