Diuen que el millor residu és el que no es genera.
Amb aquesta intenció Vermican ha dissenyat i està implementat la campanya de sensibilització per a prevenir la generació de residus a la Comarca de Urola Kosta a Guipúscoa, País Basc. Aquesta comarca inclou els municipis de Aia, Getaria, Orio, Zarautz i Zumaia, sumant un total de més de 43 mil habitants.

Aquest projecte, que s’està desenvolupant entre els mesos de setembre de 2023 i juny de 2024, cerca conscienciar a diferents col·lectius de la importància de prevenir i reduir la generació de residus. D’aquesta manera, durant els mesos de campanya es realitzaran diferents actuacions al carrer amb l’objectiu d’impulsar l’economia circular i el consum responsable.

Diferents públics, diferents estratègies

  1. Administració pública: institució que ha de ser exemplaritzant, fent un ús responsable dels recursos disponibles i gestionant degudament els residus, així com introduint criteris sostenibles en la compra i contractació pública.
  2. Centres educatius: els nens i nenes són els millors prescriptors per a adoptar rutines que evitin la generació de residus.
  3. Ciutadania: el gran públic que genera diàriament gran quantitat de residu sense ser conscient de la seva repercussió o sense saber com evitar-ho.

Set campanyes per a prevenir i reduir la generació de residus

Dins del projecte, s’han posat a marxar set campanyes diferents, cadascuna centrada en una temàtica relacionada amb la generació de residus:

  1. Reduir el malbaratament alimentari
  2. Prevenir i reduir de l’ús del paper en l’administració
  3. Reduir l’ús dels envasos d’un sol ús
  4. Ambientalizar els esdeveniments celebrats a la comarca
  5. Desenvolupar l’Agenda Escolar 2030 del curs 2023-2024
  6. Impulsar l’economia circular en els centres educatius mitjançant les 3Rs i el compostatge
  7. Sensibilitzar i informar entorn de la separació en origen dels residus

Frenar el malbaratament alimentari i comprendre la fracció orgànica

comedor escolar, grand generador, campaña despilfarro, urola kosta, 2024, Guipúzkoa, País Vasco, Vermican
Cartel informativo de las charlas sobre despilfarro en la campaña de sensibilización en Urola Kosta 2024 Guipúzkoa, País Vasco, Vermican
restaurantes, grandes generador, campaña despilfarro, urola kosta, 2024, Guipúzkoa, País Vasco, Vermican

Tenint en compte que la fracció orgànica és la més pesada en les nostres bosses d’escombraries, la campanya centra un dels seus objectius a reduir el malbaratament alimentari i frenar la generació de residu orgànic. A més, la fracció orgànica, l’última a instaurar-se en el sistema de separació de residus municipals, encara presenta algun dubte davant la ciutadania sobre el seu tractament.
Per a reduir la seva generació s’han ideat accions concretes en col·laboració amb diversos agents diferents. D’una banda, s’ha treballat en centres escolars mitjançant la impartició de tallers i la realització de dinàmiques en menjadors per a visibilitzar la problemàtica del desaprofitament alimentari. D’altra banda, s’han realitzat xerrades dirigides a la ciutadania i, finalment, s’han visitat diferents grans generadors de la comarca amb l’objectiu d’avaluar la situació i identificar possibles àrees de millora.

Menys paper en l’administració

portada manua para la administración pública para reducir consumo de papel y otros subministros, Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 Vermican
audiotría medioambiental residuos y consuo subminitros administración pública para reducir consumo de papel y otros subministros, Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 Vermican

Urola Kosta és una mancomunitat formada per 5 ajuntaments. Tots ells generen grans quantitats de paper a l’any entre els seus residus. Per això, s’ha treballat en dos àmbits: l’avaluació de la tipologia i quantitat del residu generat i la conscienciació dels treballadors públics.
En aquest context, s’han realitzat auditories ambientals en edificis públics per a avaluar la situació de cadascun d’ells en l’ús i gestió del paper, així com d’altres fraccions de residus com els envasos o la matèria orgànica. Les auditories també s’han utilitzat per a analitzar el consum d’aigua i energia de les instal·lacions públiques, així com per a avaluar el grau de sensibilització dels treballadors.
Així mateix, s’ha desenvolupat un manual de bones pràctiques per a informar els treballadors de les dependències municipals a prop de la problemàtica i possibles alternatives per a la reducció d’aquest residu.

Reducció d’envasos d’un sol ús

Punto informativo para campaña reducción envases de un solo uso. Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 Vermican
Manual buenas prácticas reducción de envases de un solo uso, Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco Vermican

La fracció d’envasos lleugers és la que genera més volum en les nostres escombraries. El principal component d’aquesta fracció són els envasos d’un sol ús. Per a conscienciar a la ciutadania de la importància de reduir aquesta fracció i oferir alternatives, s’ha programat la instal·lació de punts d’informatius en enclavaments de gran afluència i punts de generació com a supermercats i àrees comercials.
En aquests punts, una persona experta en gestió de residus explica la dificultat de reciclar i regenerar aquests envasos d’un únic ús i els problemes mediambientals que provoquen. A més, presenta alternatives per a suplementar-los en el dia a dia, com ampolletes reutilitzables per a l’aigua, embolcalls de tela per als entrepans, culleres d’un sol ús de bambú…

Esdeveniments més sostenibles

ambientalización de eventos con punto informativo y acciones, para reducir residuos. Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 Vermican
ambientalización de eventos con punto informativo y acciones, para reducir residuos. Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 Vermican

En tot municipi s’organitzen i celebren gran quantitat d’esdeveniments que generen gran quantitat de residus, a més de tenir altres impactes com un alt consum energètic.
Per a tallar aquesta problemàtica, Vermican ha ofert als responsables de l’organització de diferents esdeveniments la seva experiència per a reduir l’impacte mediambiental i econòmic dels actes celebrats. Per a això, Vermican realitza punts informatius en cinc esdeveniments celebrats a la comarca, un per municipi, en el qual informa tant organitzadors com a visitants sobre els diferents impactes generats, així com de possibles alternatives per a la seva prevenció o disminució.
Algunes de les alternatives ofertes són iniciatives com el repartiment i foment de gots reutilitzables, la implementació d’un pla de mobilitat sostenible o la utilització d’un sistema de tiquets electrònic per a accedir al recinte.

L’Agenda Escolar 2030 a les aules

foro escolar en Zarauz agenda 2030, Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco, Vermican

L’Agenda Escolar 2030 consisteix en una eina per a treballar el coneixement i la sensibilització ambiental en la comunitat educativa que busca el desenvolupament de competències i coneixements, així com l’adquisició de compromisos. Així, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides són els protagonistes d’aquesta acció que es desenvolupa a les aules dels centres educatius.
Donant continuïtat als treballs iniciats l’any passat, aquest curs 2023-2024 els col·legis de Urola Kosta treballen entorn del ODS 7, que persegueix garantir l’accés a una energia assequible i no contaminant.
Durant aquest curs, seran 12 els centres escolars que participen en el programa, sumant un total de més de 4.800 alumnes dels municipis de Getaria, Zarautz, Zestoa i Zumaia.

Les 3 R en centres educatius

Taller de las 3rs, escuelas Urola Kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 Vermican

Amb la finalitat de visibilitzar la importància de prevenir els residus, així com de gestionar-los de manera eficaç, Vermican realitza tallers entorn de l’economia circular a la comunitat educativa de la comarca.
Mitjançant aquests tallers, es treballa la importància de reduir el consum que genera residu, reutilitzar els objectes que nosaltres i nosaltres mateixes o altres rebutgen i reciclar els residus que generem, donant idees de nous hàbits i argumentant la seva importància.

Compostatge comunitari escolar

Taller escolar con compost, Urola kosta, Guipúzkoa, País Vasco, 2024 Vermican

El compostatge és una solució circular per al tractament de la fracció orgànica. A més, pot utilitzar-se com a eina de dinamització social, ja que involucra a tota una comunitat amb un objectiu comú. Per aquesta raó, Vermican treballa durant aquest curs acadèmic en el projecte ZiSare, que busca donar a conèixer la gestió local de la fracció orgànica i fer partícips als alumnes i alumnes.

Campanya de sensibilització

Camión vinelado Urola kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 Vermican
imgen para Camión vinelado Urola kosta, Guipúzkoa, País Vasco 2024 vermican

Finalment, per a aglutinar totes aquestes accions a un propòsit general de reducció de residus, s’ha dissenyat una campanya de publicitat. D’aquesta manera, s’ha desenvolupat un logo i un eslògan, a més de retolar els camions de recollida d’escombraries. Totes les accions dutes a terme es difondran mitjançant la web i RRSS de la mancomunitat.

Aquest és un dels exemples de campanyes de sensibilització per a la reducció de generació de residus que desenvolupem en Vermican per a administracions públiques, ajudant-les a aconseguir els objectius d’índexs de separació de residus urbans europeus.