Pallars Sobirà, compostaje comunitario, aportación

Després de més de 16 anys d’implementació del compostatge comunitari com a sistema exclusiu per gestionar els residus orgànics a 11 municipis del Pallars Sobirà, s’ha detectat una disminució de la seva utilització. Per recuperar l’índex de participació, Vermican ha iniciat una nova campanya de sensibilització.

És habitual que passats uns anys d’implementació de sistemes de recollida selectiva o de zones de compostatge comunitari hi hagi un desnivell en la participació. Els motius són diversos:

 1. Renovació de la població.
 2. Relaxament dels usuaris.
 3. Aparició de noves situacions que dificulten l’hàbit de separar o compostar.

Vermican, entre altres serveis, dissenya, produeix i aplica campanyes de sensibilització per recuperar l’índex de participació en les zones de compostatge o en la separació de residus.

Campaña de sensibilización en Pallars Sobirà (Lleida) con Vermican Compostaje Comunitario

Renovació de la població

Al cap dels anys, la població d’un territori pot haver canviat: nous veïns, joves que s’independitzen de les llars familiars, nous serveis turístics….. Amb tot, són persones que no van rebre les informacions de les campanyes inicials de la posada en marxa dels sistemes de recollida. Per tant, poden desconèixer no només les normatives o recomanacions a l’hora d’utilitzar el servei de recollida o de tractament de residus, sinó també les principals raons per fer-ho bé.

Relaxament dels usuaris

Diuen que un nou hàbit s’assumeix després d’haver-lo repetit un mínim de 20 vegades. Però perdre’l és molt més fàcil: després d’unes vacances, un període d’estrès… pot fer que deixem de separar les deixalles o utilitzar els compostadors comunitaris.

Nous entrebancs

Un cop instaurat un nou sistema de recollida o de tractament de residus, els nostres veïns i veïnes el poden haver adaptat sense cap mena de problema. Però al llarg del temps poden aparèixer nous factors que els dificulta continuar amb aquesta dinàmica.  Factors com ara el canvi de ruta per anar a buscar l’autobús, una nova dificultat per poder obrir els contenidors….

Nova campanya per reactivar la participació

Visitas a domicilio Campaña de sensibilización en Pallars Sobirà (Lleida) con Vermican Compostaje Comunitario

Per això, des de Vermican i gràcies a l’experiència de més de 10 anys en la implementació de sistemes de recollida selectiva, recomanem fer campanyes de sensibilització periòdicament.

Aquestes accions es fan per:

 1. Informar als nous habitants de com funciona el sistema de recollida selectiva o de tractament dels residus al seu barri.
 2. Recordar a la població els beneficis personals i comunitaris de fer un bon ús del servei de recollida o tractament dels residus.
 3. Detectar noves dificultats o propostes de millora del servei de recollida selectiva o tractament de residus.

El cas del Pallars Sobirà i el compostatge comunitari

Vermican treballa amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per reactivar l’ús de les zones de compostatge. El 2006 es va iniciar la implementació del compostatge comunitari a diferents pobles del territori fins arribar a 60 nuclis d’11 municipis diferents de la Comarca del Pallars Sobirà (Lleida). En total són unes 1500 persones implicades en aquesta iniciativa de tractament del residu orgànic in situ.

El Pallars Sobirà és una comarca rural amb una població molt dispersa que permet una fàcil instauració del compostatge comunitari. Un sistema que conviu amb la recollida porta a porta de la matèria orgànica, i posterior tractament a la planta de compostatge centralitzada, en aquelles zones de més concentració d’habitants com a Sort o a Llavorsí.

La campanya de Sensibilització

Vermican conjuntament amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà impulsen una campanya de sensibilització amb diferents accions per tal de:

 1. Incrementar la participació dels habitants en el compostatge comunitari.
 2. Conscienciar sobre la necessitat de dur a terme una correcta separació i gestió dels residus orgànics.
 3. Fomentar la separació dels residus orgànics en origen, i l’ús adequat dels compostadors.
 4. Promocionar la utilització del compost entre els usuaris.

Per això es van idear diferents accions tenint en compte els hàbits de comunicació i llocs de trobada socials habituals dels habitants del Pallars Sobirà.

Ban informatiu

Des dels ajuntaments s’envia una carta a tots els veïns explicant:

 1. La situació actual del compostatge comunitari.
 2. Els beneficis del compostatge comunitari pel municipi i el medi ambient.

L’inici de la campanya i les actuacions que es realitzaran.

Visita d’un educador ambiental a casa

Visitas a domicilio Campaña de sensibilización en Pallars Sobirà (Lleida) con Vermican Compostaje Comunitario

Es visita a tots els veïns i veïnes per:

 1. Informar de la campanya.
 2. Fomentar l’ús de les zones de compostatge.
 3. Preguntar mitjançant un qüestionari per tal de fer un seguiment dels hàbits en relació a la separació de la matèria orgànica i ús del sistema de compostatge comunitari.

Exposició itinerant

Exposición itinerante Campaña de sensibilización en Pallars Sobirà (Lleida) de Vermican

S’han creat sis cartells divulgatius sobre el compostatge que es presenten a mode d’exposició itinerant en diferents punts de trobada social habitual dels habitants, com poden ser els mercats setmanals, dependències municipals, escoles…

Carpa

Un punt d’informació per difondre el missatge de la campanya, resoldre possibles dubtes dels habitants, acollir tallers i altres activitats, i reforçar visualment les diferents actuacions dutes a terme en el marc de la campanya.

Festa del compostatge

Organització de diferents activitats per atreure l’atenció de la població i poder-los informar i sensibilitzar sobre els beneficis del compostatge comunitari. S’instal·la la carpa amb el punt d’informació, es fan diferents activitats com tallers per a nens i nenes i repartiment de compost gratuït.

Fulletó informatiu

Un material on es resumeix la situació del compostatge al Pallars Sobirà i repassa les bones i males pràctiques a l’hora de separar els residus orgànics i fer les aportacions als compostadors.

Vídeo informatiu

Es produeix un vídeo sobre els beneficis del compostatge i les recomanacions a l’hora de separar el residus orgànics i fer-ne les aportacions als compostadors.