Rueda de prensa Vermican zona compostaje comunitario Ciempozuelos

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ciempozuelos (Madrid) té com a objectiu convertir el municipi en exemple a seguir pel que fa a separació de residus. Des del començament de la legislatura s’ha dut a terme un gran treball per apropar als seus habitants la importància del reciclatge, en concret, la separació dels bioresidus. I ho ha fet mitjançant dos grans projectes realitzats juntament amb la consultora Vermican.

Compostatge comunitari

El març del 2021 es va iniciar el projecte de compostatge comunitari amb la participació de 15 famílies voluntàries. Segons l’alcaldessa Raquel Jimeno, “va suposar un pas més per aconseguir els nostres objectius de millora del medi ambient gràcies a la separació de la matèria orgànica. La iniciativa ha tingut un gran èxit entre els participants, fins al punt que ha estat necessari augmentar el nombre de compostadors.”

Gràcies a la zona de compostatge comunitari podem veure perfectament el procés que segueix la matèria orgànica fins a la seva descomposició i conversió en compost de qualitat. “Aquesta ha estat una de les vies que hem posat en marxa per millorar la gestió de residus des que els veïns i veïnes el generen a casa, el porten fins al contenidor i arriba fins a l’abocador, però encara hem de solucionar alguns detalls, com la qüestió dels contenidors o l’incivisme”, ha assegurat Jimeno.

Unai de Vermican en rueda de prensa explicando el compostaje en Cienpozuelos, Madrid

https://www.facebook.com/watch/?v=931141144146690

Recollida de la fracció orgànica

La implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica es va iniciar l’1 de setembre de l’2021 amb la primera de les tres fases programades. Aquests treballs es realitzen d’acord amb l’Estratègia de Gestió Sostenible dels Residus de la Comunitat de Madrid (2017-2024). Així, Ciempozuelos és un municipi pioner al sud de Madrid, ja que les localitats veïnes encara no han començat la gestió dels bioresidus per separat. “Així culminem el procés de reciclatge de residus orgànics, amb una iniciativa que permet posar-nos en l’avantguarda pel que fa a la gestió dels residus”, ha afirmat l’alcaldessa.

Per a això, s’ha instal·lat en tots els punts de recollida de residus, un nou contenidor de color marró per dipositar la bossa de l’orgànica. A finals d’agost de 2022 està previst que la recollida selectiva de la fracció orgànica estigui instal·lada a tot el municipi.

Conferencia sobre separación bioresiduos Cienpozuelos Unai Vermican
L’expert en compostatge i gestió de residus Unai de Vermican explicant la implementació de la recollida selectiva orgànica a Ciempozuelos

Formació, la clau de l’èxit

Vermican ha desenvolupat diferents activitats formatives i de sensibilització. Els veïns i veïnes han rebut tota la informació relativa a la separació de bioresidus a través de tres canals:

  • bustiatge: s’ha distribuït un díptic amb la clau del contenidor marró a tots els ciutadans de la primera fase d’implentació,
  • punt d’informació: que va rotant per diferents punts de Ciempozuelos
  • conferències: s’han programat dues xerrades informatives.

Segons la regidora de Medi Ambient de la població, Marta Àvila, “la posada en marxa d’aquests dos projectes suposa un avanç en la conscienciació sobre la importància del tractament de tots els residus de forma correcta per disminuir la contaminació. Com a complement d’aquest treball s’ha realitzat una modificació de l’Ordenança de gestió de residus, amb nous horaris de dipòsit, per millorar el servei que s’ofereix a els i les veïnes”.

Vídeo de la conferència que es va emetre en directe pel Youtube de l’Ajuntament de Ciempozuelos, Madrid

Disminuir la contaminació

Fins ara, a Ciemzpozuelos, les restes orgàniques s’introduïen barrejades amb la fracció de resta al contenidor gris. A partir de la implementació d’aquests projectes, aquest contingut passarà a separar-se en dues fraccions:

  • els residus orgànics (contenidor marró), que són aquells que poden reciclar-se per obtenir biogàs i fertilitzant, com són les restes d’aliments cuinats o no,
  • els residus no reciclables o resta que continuaran dipositant al contenidor gris, com el tèxtil sanitari (compreses, bolquers, tovalloletes humides, bastonets de les orelles …), petits residus de cures domèstiques, productes de neteja, residus de neteja domèstica, ceràmica trencada , entre d’altres.

La separació selectiva dels residus orgànics és molt important perquè permet millorar l’eficiència de el tractament de tots els residus, la qual cosa contribueix a disminuir la contaminació dels ecosistemes i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, causants del canvi climàtic.
Amb la nova fracció d’orgànica es disminueix la càrrega d’escombraries que arriba a l’abocador, el que fa que augmenti la vida útil d’aquest. De la mateixa manera, el residu que acaba a l’abocador és més estable (més fàcil de gestionar) i menys contaminant (al no tenir càrrega orgànica i generar menys lixiviat o líquid procedent de la degradació de la part orgànica).