Material para el compostaje junto el huerto de un centro educativo en Alicante en el programa Crea Compost de Vermican

Fer compostatge a les escoles és una manera de treballar els valors del treball en equip i el respecte al medi ambient, entre d’altres. I també és l’excusa ideal per aprendre el cicle natural de la matèria orgànica de forma pràctica així com aplicar altres aspectes curriculars educatius, com les matemàtiques i el llenguatge.
A més a més, els infants i joves són els principals prescriptors de bones pràctiques cíviques a casa seva, fet que pot ajudar en la conscienciació entre la família respecte al reciclatge dels residus.

Formació sobre compostatge al pati de l'escola dins del programa CreaCompost a València, programa de sensibilització dissenyat i implementat per Vermican. Durant els cursos 20-21 i 21-22, Vermican col·labora amb el programa “CreaCompost” del Consorci Crea que s’està impartint a tots els centres educatius de tres comarques de la província d’Alacant, Comunitat Valenciana.
És un programa que vol instaurar el compostatge a vora 70 centres educatius implicant a tota la seva comunitat i sent excusa de treball a les aules.

Per aquest projecte, Vermican ha contractat tècnics locals especialitzats en compostatge ja que aporten coneixement del territori. També és una manera de col·laborar en la generació de llocs de treball en la zona on actua l’empresa.

CreaCompost, el compostatge a les escoles

El Consorci de residus Crea agrupa a 14 ajuntaments de tres comarques d’Alacant, a la Comunitat Valenciana. I ha impulsat el programa CreaCompost per animar a tots els centres educatius de tots els nivells i especialitzacions a implementar la pràctica del compostatge al seu dia a dia.

La implicació del tot el centre educatiu

PROFESORADO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL PROGRAMA CREA COMPOST DE SENSIBILIZACION SOBRE EL COMPOSTAJE DE VERMICAN Per aconseguir que el procés del compostatge sigui un èxit així com aprofitar tot el seu potencial de dinamització i de formació, cal la implicació de tota la comunitat dels centres educatius.
Per això es fa formació sobre compostatge no només a l’alumnat, sinó també al professorat, a les persones responsables del manteniment del compostador i al personal de la cuina i el menjador.

Així, l’alumnat aprèn el procés de transformació de la matèria orgànica i, els responsables del manteniment del compostador, de controlar el procés i donar suport a la resta de persones implicades.
Alumnat d'institut de secundària fent la formació de compostatge al pati de l'institut del programa CreaCompost de València, dissenyat i implementat per Vermican La formació es fa a tot el claustre de mestres i professors, independentment del nivell d’implicació amb el projecte, ja que es busca la complicitat de tota la comunitat educativa dels centres.
Al personal de la cuina i del menjador, se’ls explica com separar els residus per captar aquells que són ideals per compostar a l’escola.
Els i les mestres compostaires són les persones de referència del centre i reben una formació més específica i completa. També són els responsables de coordinar a totes les persones implicades així com també estar al cas de tothom facin la seva part per garantir l’èxit de l’experiència.

El compost a tot tipus de centres educatius

No importa el nivell ni el tipus d’especialització educativa, qualsevol escola, institut o centre especial, pot trobar en el compostatge l’excusa d’un projecte comú per a tota la comunitat del centre.

Material didàctic sobre el compostatge

Les formacions són presencials o bé telemàtiques i es complementen amb un material dirigit expressament al professorat i a l’alumnat. Ambdós públics, disposen d’un fulletó explicatiu, una unitat didàctica i un manual de compostatge.
També s’han editat vídeos introductoris per cada etapa formativa de l’alumat.

Material didàctic per al professorat i l'alumnat sobre el compostatge amb propostes d'activitats per centres educatius del CreaCompost (València), programa de sensibilització ideat i implementat per Vermican A les unitats didàctiques no només s’explica el què és el compostatge, el seu procés i per què és important fer-ne, sinó també es donen idees per poder fer activitats a l’aula i poder aprofundir en el procés de compostatge i en els usos del compost.
Altres temes derivats i relacionats amb el medi ambient que es tracten en els tallers i els materials didàctics són la mobilitat sostenible, la recollida selectiva, la prevenció de residus o el malbaratament alimentari, entre altres.

Tots els materials gràfics s’han editat en castellà i en valencià. De fet, Vermican sempre adapta els continguts als idiomes de la zona de treball, o sigui, en gallec, euskera, valencià, català,…

Material per a fer compostMaterial que es dona per a fer compostatge al centre educatiu que participa en CreaCompost (València), programa de sensibilització ideat i implementat per Vermican

A les visites formatives es fa el lliurament i muntatge del material per poder fer el compostatge: un compostador, cubells per recollir la matèria orgànica, un airejador, el termòmetre, bàscula de pesatge,…

Un web com a centre del projecte

CreaCompost, com altres projectes de foment del compostatge a centres educatius o a comunitats on ha participat Vermican, té un lloc web on hi ha tota la informació relacionada al programa per incentivar noves inscripcions i formalitzar-les mitjançant un formulari. També hi ha un espai de preguntes freqüents sobre el programa i la seva participació.

Suport als centres educatius que fan compost

Mitjançant la intranet del lloc web del CreaCompost, els participants poden exposar els seus dubtes així com també informar de les seves incidències i evolucions del programa. Així reben una atenció directa i continuada reduint al mínim els possibles casos d’abandonament al programa.

Seguiment del programa per part promotor principal

Aquest sistema, facilita que els coordinadors generals del programa, en aquest cas l’equip tècnic de Vermican sota la direcció del Consorci de residus Crea, pugui fer el seguiment diari del programa, coneixent les noves incorporacions, les possibles incidències i dubtes plantejades així com ara saber com s’han resolt.

Les escoles per reforçar les campanyes de compostatge comunitari

Alunnat reben formació a l'aula sobre compostatge dins del programa CreaCompost (València) ideat i implementat per Vermican

Els infants i joves són uns bons prescriptors de bons hàbits cívics a casa seva. Així doncs, per una entitat responsable de la gestió dels residus orgànics, incentivar el compostatge a les escoles pot ser un canal per reforçar campanyes de compostatge domiciliari o comunitari a la població en general.

De fet, actualment el Consorci Crea està en procés d’instaurar onze zones de compostatge comunitari als seus municipis i Vermican en farà la formació i la sensibilització als usuaris i als mestres compostaires de cada municipi.

Aquest projecte de sensibilització i instauració del compostatge als centres educatius d’Alacant no és el primer que fa Vermican. De fet ha portat el compostatge com a font educativa i de sensibilització ambiental a:

  • Navarra: Mancomunidad de Montejurra, Mancomunidad de Bortziriak
  • Cantàbria: MARE, SA
  • Comunitat de Madrid: Ajuntament de Camarma de Esteruelas
  • Galícia: Xunta de Galicia
  • Euskadi: Ajuntament de Lasarte-Oria, Manocmunidad de Arratia
  • Catalunya: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts