Els residus i especialment els biorresidus difereixen en el seu origen, sent un factor determinant a l’hora de la seva gestió, recollida i tractament. Conèixer les característiques i la tipologia de cada fracció és determinant a l’hora de definir estratègies de gestió dels residus.

En aquest sentit és necessari realitzar una caracterització de residus per determinar d’una banda les diferents fraccions i d’altra banda les característiques i tipologia dels mateixos.

El protocol de caracterització que segueix Vermican es basa en la norma UNE-EN 14899:2007, podent realitzar-les en base a sistemes de quarteig o sistemes de pesatges globals, disposant de recursos materials propis (bàscules, cubells de caracterització, lones, taules de triatge, etc.)

Des de Vermican s’han realitzat multitud de caracteritzacions de la fracció resta i la fracció orgànica en plantes de tractament així com en els punts de generació (contenidors de carrer). A més, hem realitzat caracteritzacions de residus industrials (polígons industrials) així com de grans generadors.