Els contractes de serveis de recollida i neteja suposen una part important del pressupost municipal i s’ha d’assegurar un correcte compliment de les condicions establertes en ells.

La creació d’indicadors de qualitat permet la valoració dels serveis prestats i el desenvolupament d’un model de control de qualitat que garanteixi un servei més eficient, i fins i tot el control sobre la facturació de l’empresa concessionària.

Des de Vermican, realitzem l’auditoria del servei per a la resolució d’incidències, l’optimització del servei i el seguiment de la qualitat, els resultats de recollida i les tasques associades a la contracta.

La nostra metodologia inclou una comunicació contínua amb els responsables de l’administració interessada.