Una correcta gestió dels biorresidus implica un servei de seguiment i manteniment continuat i efectiu. El desenvolupament d’un correcte servei de seguiment garanteix l’èxit durant el procés de compostatge així com en el producte final.

El procediment seguit durant el servei de seguiment i manteniment és el següent:

 • Coordinació amb el responsable tècnic
 • Contacte amb els usuaris
 • Realització de visites presencials:
  • Anàlisi general del compostador
  • Obtenció de fotografies inicials
  • Presa de dades (temperatura, humitat, nivell d’ompliment, etc.)
  • Tasques de manteniment (volteig, reg, etc.)
  • Identificació i solució d’incidències (males olors, plagues d’insectes, etc.)
  • Obtenció de fotografies finals
  • Extracció i cribratge del compost finalitzat el procés del compostatge
 • Comunicació dels resultats
 • Informes i memòries

Vermican compta amb eines pròpies per a la realització del seguiment tècnic amb capacitat de presa de dades, registre d’usuaris, geolocalització de compostadors, presa de fotografies, elaboració d’informes, etc.

Tenim en compte la legislació vigent per a complir amb les recents normatives que apliquen al compostatge comunitari perquè la zona estigui en tot moment dins dels paràmetres d’ús que marca la llei.

Compostador modular Vermican
Compostador modular Vermican
Compostador modular Vermican