Una correcta gestió dels biorresidus implica un servei de seguiment i manteniment continuat i efectiu. El desenvolupament d’un correcte servei de seguiment garanteix l’èxit durant el procés de compostatge així com en el producte final.

El procediment seguit durant el servei de seguiment i manteniment és el següent:

 • Coordinació amb el responsable tècnic
 • Contacte amb els usuaris
 • Realització de visites presencials:
  • Anàlisi general del compostador
  • Obtenció de fotografies inicials
  • Presa de dades (temperatura, humitat, nivell d’ompliment, etc.)
  • Tasques de manteniment (volteig, reg, etc.)
  • Identificació i solució d’incidències (males olors, plagues d’insectes, etc.)
  • Obtenció de fotografies finals
  • Extracció i cribratge del compost finalitzat el procés del compostatge
 • Comunicació dels resultats
 • Informes i memòries

Vermican compta amb eines pròpies per a la realització del seguiment tècnic amb capacitat de presa de dades, registre d’usuaris, geolocalització de compostadors, presa de fotografies, elaboració d’informes, etc.

Tenim en compte la legislació vigent per a complir amb les recents normatives que apliquen al compostatge comunitari perquè la zona estigui en tot moment dins dels paràmetres d’ús que marca la llei.