a matèria orgànica generada a nuclis i que no es pot tractar “in situ” mitjançant vies de compostatge, es pot gestionar amb la implantació de plantes de compostatge descentralitzades, reduint així els costos de transport i tractament i creant oportunitats d’ocupació local.

Els nostres projectes clau en mà de plantes de compostatge de FORM i de fracció vegetal (FV) inclouen des de l’estudi inicial fins al seguiment tècnic del projecte.

Estudi inicial

Estudi de viabilitat de plantes de compostatge de matèria orgànica (FORM) i fracció vegetal (FV). Anàlisi de factors climàtics, olors, sorolls, contaminació. Requeriments administratius, tècnics i legals de la planta i la seva ubicació.

Disseny i dimensionament

Disseny de les instal·lacions i el balanç de masses.

Dimensionament de les fases de pretractament, fermentació, maduració, garbellat i emmagatzematge del compost de les plantes. Disseny i dimensionament del sistema d’aigües, llum i lixiviats de la planta.

Maquinària

Assessorament en compra de maquinària. Xarxa de compra de maquinària de segona mà. Creació de sinergies amb altres sectors (agricultura, forestal …).

Estudi econòmic

Estudi econòmic del projecte que inclou inversions inicials, períodes d’amortització de l’obra civil i maquinària així com un estudi dels consums materials com humans.

Pla de comercialització del compost

Elaboració d’estudi sobre la comercialització i màrqueting del producte obtingut (compost, enceball, substrats …). Estudis de mercat, proposta i posicionament estratègic i previsió d’explotació.

Seguiment tècnic

Seguiment tècnic i monitorització de les plantes. Informes de rendiment i procés amb mesuraments periòdics.

Projectes realitzats

  • Estudi de viabilitat d’una planta de FORM a Oñati
  • Estudi de viabilitat de dues plantes de FV a Cantàbria
  • Estudi de viabilitat d’una planta de FV a Torrelodones
  • Estudi de viabilitat de 3 mini plantes de FORM a La Jacetania.
  • Pla i Estudi de comercialització i màrqueting del compost produït a la Mancomunitat de Sakana.
Compostador modular Vermican