Área de Compotaje en Vic (Barcelona) de Vermican

Ja s’ha publicat la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2021. En concret, des de Vermican, ens centrem a la Línia 4. Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus.

L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és impulsar actuacions per a fomentar i contribuir a preservar en l’àmbit del medi ambient, fomentar la recollida selectiva i prevenció de residus per a incrementar la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals.

Quines entitats se’n poden beneficiar?

Tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Quines actuacions es subvencionen?

El tipus d’actuacions subvencionades seran:

 1. Prevenció de residus municipals
  1. Actuacions de reducció i prevenció de residus (envasos, rebuig, bolquers,…)
  2. Actuacions de foment de la reutilització d’objectes
 2. Recollida selectiva de residus municipals (paper i cartró, vidre, envasos i fracció orgànica)
  1. Actuacions de foment de la recollida selectiva
  2. Bosses i material per a la recollida selectiva en el punt de generació
  3. Cubells airejats per a la FORM
  4. Bosses compostables
 3. Recollida selectiva de residus d’olis vegetals usats, tèxtil i calçat
  1. Projectes d’implantació o millora de la recollida selectiva.
  2. Elements per a la recollida.
 4. Autocompostatge
  1. Projectes d’autocompostatge.
  2. Compostadors individuals o comunitaris (prioritaris elaborats amb materials reutilitzats o reciclats)
  3. Sessions formatives i informatives
 5. Comunicació i educació ambiental
  1. Actuacions d’assessorament, comunicació i educació ambiental per al foment de la recollida selectiva
  2. Accions informatives sobre la prevenció i gestió dels residus domèstics durant la situació de COVID19
 6. Recollida de residus en espais naturals
  1. Accions de recollida de residus en espais naturals
  2. Actuacions de sensibilització per a donar resposta a problemes ambientals derivats de l’elevada freqüentació de visitants als espais naturals

Import màxim i % màxim subvencionable

En tots els casos, la quantitat màxima a sol·licitar és de 10.000€

Segons el nombre d’habitants del municipi, el percentatge varia:

Menys de 2.000 habitants → Fins 95%

De 2.001 a 5.000 habitants → Fins 90%

De 5.001 a 10.000 habitants →  Fins 85%

De 10.001 a 20.000 habitants →  Fins 70%

Forma i termini de presentació de les sol·licituds

La documentació s’ha de presentar telemàticament fins el divendres 18 de juny del 2021. 

Podeu consultar més informació sobre la convocatòria en aquest enllaç de la Diputació de Tarragona.

Documentació:

 • Formulari de sol·licitud model

Per presentar el formulari cal entrar a l’oficina de tràmits telemàtics de la Diputació de Tarragona

Què ofereix Vermican?

 • Campanyes de sensibilització pel foment de la prevenció i reutilització de residus i per la recollida selectiva: 
  • foment de la recollida selectiva, 
  • millora de la recollida separada dels biorresidus,
  • implantació del compostatge domèstic i/o comunitari, 
  • campanyes per evitar el malbaratament alimentari, 
  • per la recollida d’olis vegetals, tèxtil i calçat.
 • Productes i equipaments per a la recollida i tractament de residus (fets amb materials reciclats i reciclables): 

Campanyes Vermican

 • Implementació del compostatge comunitari amb identificació d’usuari. Masies de Roda
 • Campanya de sensibilització a la població. Eibar
 • Estudi i sensibilització en Polígons Industrials. Gipúzcua
 • Recursos educatius per a l’Educació per a la Sostenibilitat mitjançant el compostatge en centres de educatius. CREACompost Alacant