El punt de compostatge comunitari de Santa Cruz de La Palma ha recollit en quatre mesos i mig d’activitat més d’una tona de biorresidus. Són els primers resultats que ofereix aquest projecte posat en marxa per l’Ajuntament de Santa Cruz de La Palma en col·laboració amb el Consell de La Palma i Ader La Palma, i estan subministrats per l’empresa navarresa Vermican.

 

Un total de 71 persones pertanyents a 28 famílies prenen part en aquest projecte, iniciat el passat 3 d’abril a l’antic Camí del Velachero, en una parcel·la on es troba l’hort urbà municipal.

Fins a mitjans d’agost la matèria orgànica aportada al compostador comunitari era de 1.119 quilos, amb una mitjana setmanal de 53,31 quilos. És a dir, en aquest període cadascuna de les famílies que participa en aquest projecte ha dipositat una mitjana de dos quilos de residus orgànics cada setmana.

 

El regidor Julio Felip valora “la implicació d’aquestes famílies, que han iniciat un procés de gestió de residus a què està cridat a sumar-se a la resta dels veïns de Santa Cruz de la Palma una vegada que s’implanti al nostre municipi la recollida selectiva de biorresidus “.

Per la seva banda, el conseller responsable de l’Àrea de Residus del Consell de La Palma, Juan Manuel González, valora de manera positiva la implicació de l’Ajuntament de Santa Creu de la Palma i dels veïns participants en aquest projecte i convida a que altres municipis ” s’incorporin a la implantació del compostatge comunitari en tota l’illa, una iniciativa que, unida a la recollida selectiva i al compostatge domèstic, convertiran a la Palma a exemple d’economia circular “.

 

El punt de compostatge permet la gestió de residus orgànics per a l’elaboració d’adob natural per al seu ús en hortes i jardins. Aquest espai està a disposició dels veïns per a gestionar, de manera conjunta i tutelada per monitors, les deixalles orgàniques generades en els seus domicilis, mitjançant la recollida separada de matèria orgànica i el seu reciclatge en compost.

D’aquesta manera s’evita que una bona part les deixalles orgàniques de la cuina i el jardí vagin a les escombraries, ja que representen al voltant del 40% dels residus generats a les llars.

Des de la direcció del projecte, tutoritzat pel Cabildo a través de tècnics d’Ader la Palma, es porta a terme un seguiment de tot el procés, realitzant operacions de control de temperatura, humitat i pesatge dels residus, a més de les accions de airejat , barrejat, reg, volteig y garbellat per facilitar l’elaboració d’un compost de qualitat.

A més, fins a la data s’han realitzat tres activitats formatives amb les famílies participants en el projecte, estant encara previst un taller final sobre l’extracció del compost, així com una visita al Complex ambiental de Residus dels Bruns, en Vila de Mall.