Técnicos de Vermican realizando una formación a los técnicos ambientales de 8 municipios del Montsià y Baix Ebre para el puerta a puerta grandes generadores de la orgánica

A Vermican hem dissenyat i coordinat la campanya d’informació per a la implementació de la recollida porta a porta de la fracció orgànica de 325 grans generadors de 8 municipis de la costa del Montsià i del Baix Ebre.

La recollida porta a porta de grans generadors evita l’acumulació excessiva de residu orgànic a contenidors i els problemes d’olors que pot generar. Però per assolir una implementació d’èxit és necessària la complicitat dels seus usuaris.

Complicitats entorn a l’orgànica

Per generar aquesta complicitat i col·laboració, des de Vermican es proposa fer visites informatives i personalitzades a cada un dels establiments. Per això, l’Ana Belén, tècnica de Vermican ha format l’equip d’educadors que realitzaran aquestes visites.

També és important comptar amb la complicitat dels responsables polítics i tècnics de tots els ajuntaments implicats, per això també es va realitzar una sessió informativa del pla d’implementació del sistema amb tots ells.

Separar l’orgànica és important

Tota aquesta fracció orgànica recollida es portarà a la planta de compostatge de Mas de Barberans per a transformar-la en compost.

Recollir la fracció orgànica separada d’altres tipus de residus és important per tres motius:

1 Es redueix la presència de residus biodegradables en altres fraccions i s’evita riscos de contaminació o la utilització de plantes incineradores

2 Es redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

3 S’estalvia recursos al transformar-la en compost per millorar la qualitat dels sòls.

A més a més, els municipis eviten pagar diferents tributs de penalització per no tenir el sistema de recollida selectiva implementat i un altre de 59,10 euros per tona si tota aquest residu s’hagués de portar a l’abocador.

Noticia publicada per l’Ajuntament del municipi de l’Ampolla