Aquest sistema ha recollit una mitjana de 330 grams de matèria orgànica per dia i persona: més de 2,5 vegades (o un 157’81% més) del que habitualment es recull mitjançant amb el sistema del 5è contenidor.

 

Es confirmen, doncs, els avantatges d’aquest sistema de recollida del residu orgànic domèstic: servei a domicili, la reducció d’emissions de CO2 en el seu transport, la revalorització d’un residu i l’obtenció d’un compost de gran qualitat.

 

Durant 24 dies dels mesos d’octubre i novembre de 2016, la població de Chimillas ha comptat amb una experiència pilot de sensibilització sobre la recollida selectiva de la matèria orgànica porta a porta amb una peculiaritat: ser la primera experiència a la província que ha utilitzat la tracció animal amb cavalls de tir i aconseguir alts nivells de recollida, molt superiors als habituals.

 

Èxit de recollida

L’experiència ha comptat des de l’inici amb una participació de 27 dels 170 habitatges existents al municipi, el que significa una participació del 16% sobre el total d’habitatges i un total de 71 participants.

 

En total, s’han recollit 553 kg de residu orgànic sense cap material no adequat inclòs (impropi), que correspon a 330 grams per persona i dia. Més de 2 vegades, concretament un 157% més, del que es recull mitjançant sistemes del 5è contenidor (128 gr / per / dia segons dades d’informes del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Magrama). Una dada que denota l’alta implicació de la ciutadania amb el projecte ja que la mitjana de grams per persona i dia recollits mitjançant 5è contenidor és de 128 gr / persona / dia, mentre que en recollides del model porta a porta és de 282 gr / persona / dia, segons Magrama.

 

El nivell d’impropis (elements no sol·licitats en la fracció orgànica) ha estat del 0%.

 

Compostatge comunal

La matèria orgànica recollida als domicilis de Chimillas s’ha traslladat a un recinte on s’ha barrejat amb restes de poda triturada i palla amb l’objectiu d’obtenir un compost de qualitat.

 

Beneficis del projecte

La recollida de la fracció orgànica dels residus municipals o biorresidu mitjançant tracció animal ofereix múltiples avantatges. En concret, els beneficis del projecte són:

  • Alta qualitat de la matèria orgànica recollida
  • Alta captació de residus orgànics dels domicilis
  • El transport dels residus fins a la ubicació del tractament mitjançant tir per cavalls ofereix el nivell d’emissions més baix d’emissions d’efecte hivernacle
  • Es genera compost de qualitat, un fertilitzant natural que augmenta la fertilitat dels sòls

 

Xerrada de sensibilització

Abans de l’inici de l’experiència, va tenir lloc una xerrada de sensibilització i inscripció dels veïns a càrrec de David Morales de l’empresa Vermican Soluciones de compostaje, que ha assessorat a l’Ajuntament en l’organització de l’experiència i en el compostatge dels residus orgànics recollits.

 

La xerrada va ser un èxit de convocatòria, i en ella es van tractar qüestions com què és la matèria orgànica, com separar-la, i com s’organitzaria la recollida de residus mitjançant tracció animal. La recollida durant aquest projecte pilot es realitzarà amb una elevada freqüència per facilitar el servei i per sensibilitzar la població en la major mesura possible, recollint la matèria orgànica els dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte de 8 a 10 del matí.

 

Aquesta acció ha comptat amb el finançament al 80% de la Diputació Provincial d’Osca, i ha estat organitzada per l’Ajuntament de Chimillas, el Centre Hípic Los Rosales de Chimillas i Roberto Satue, de Abrios Tracció Animal.