Logo Gran Canaria Composta, campaña de Vermican

Vermican ha ideat i implementat la campanya de compostatge domèstic i comunitari a l’Illa de Gran Canària per al Servei de Residus del Cabildo de Gran Canària. Un projecte iniciat el gener del 2023 i que implica 400 llars i 155 centres educatius.

Gran Canaria Composta

Mitjançant aquesta actuació, es pretén la implantació del compostatge domèstic i comunitari per tractar les restes orgàniques generades a les llars, establiments i centres educatius de l’illa i obtenir compost per utilitzar a zones verdes, jardins i horts.

Materials i preparació

Abans d’executar la campanya, Vermican va elaborar tots els materials gràfics necessaris per fer-la (cartells, fulletons, presentacions, pàgina web…).

També va concretar, juntament amb els tècnics del Servei de Residus del Cabildo de Gran Canària, la programació de tota la campanya. Es va establir un cronograma que incloïa les poblacions i les dates de les xerrades, carpa informativa, repartiment de cartells, formacions…

Dos mesos, 21 municipis

Gran Canaria Composta, punto informativo de Vermican sobre compostaje doméstico y comunitario

Durant els mesos de març i abril del 2023, s’han fet xerrades de sensibilització i punts mòbils informatius de carrer als 21 municipis de l’illa. Així, s’accedeix a la població per informar de la importància del compostatge i com participar en el nou sistema de gestió dels bioresidus més sostenible.

També s’han fet tallers i xerrades a escoles per sensibilitzar tota la comunitat educativa.

Charla informativa sobre compostaje doméstico y comuniario de Vermican en Gran Canaria Composta.

S’ha repartit de compostadors i material necessari per iniciar el tractament dels residus orgànics als usuaris domèstics i als centres escolars.

També s’ha realitzat assessorament de compostatge comunitari a entitats locals que s’han sumat a la iniciativa.

Finalment, s’està fent, o farà, formació als usuaris domèstics, als responsables del compostatge dels centres educatius i al personal municipal responsable del manteniment de les àrees de compostatge comunitari.

Canals de comunicació amb la població

Per facilitar l’accés a la informació al públic objectiu de la campanya, Vermican ha establert diferents canals.

• Pàgina web amb tota la informació de la campanya Gran Canària Composta

• Nota de premsa per convertir la campanya en notícia als mitjans de comunicació locals

• Cartells informatius amb codi QR per accedir al formulari d’inscripció electrònic i informant dels horaris de les xerrades i els punts informatius a cada localitat.

• Punt informatiu: instal·lació d’una carpa amb informació sobre el compostatge i la campanya a punts i moments neuràlgics de cada població.

• Xerrades informatives: explicació del procés del compostatge i els seus beneficis com a sistema de gestió del bioresidu i presentació de la campanya, així de com participar-hi.

• Telèfon i correu electrònic de contacte: la població té accés directe a un tècnic especialitzat en compostatge per plantejar dubtes sobre la campanya o el procés del compostatge.

Compostatge comunitari

La campanya Gran Canària Composta preveu instal·lar zones de compostatge comunitari a 21 ajuntaments. Vermican realitzarà la instal·lació d’alguns punts. Es preveu situar-los en zones de fàcil accés per a la població, majoritàriament, a prop dels contenidors de separació de residus urbans ja habituals.

Cada àrea de compostatge comunitari s’adapta a les necessitats de cada població, però comparteixen la mateixa estructura: una tanca perimetral, un cartell informatiu, un calaix amb estructurant, i les compostadores necessàries per assumir el volum de generació de residu de la zona.