You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

El proper 9 DE FEBRER finalitza el termini per presentar les sol·licituds pels serveis del 2023 de la Diputació de Barcelona. A continuació es detalla els que poden ser de més interès per activar estudis, material i accions de prevenció i gestió de residus o d’altres iniciatives relacionades amb el medi ambient.

Des de Vermican ajudem en la redacció de les sol·licituds així com a perfilar els projectes que s’adeqüin a la necessitats de territori a gestionar.

La Diputació de Barcelona facilita ajuts pels següents serveis que Vermican desenvolupa:

Suport a la innovació en la reducció dels residus. Propostes que augmentin la recollida selectiva.

Suport tècnic pel dimensionament de sistemes de tancament electrònic per a compostadors comunitaris. Faciliten l’accés exclusiu als usuaris i donen dades per fer més eficient el servei de manteniment i adequar un programa d’incentius segons ús.
Vermican va instal·lar aquest dispositius a Les Masies de Roda

Suport a la innovació en la reducció dels residus. Plans de prevenció de residus.

Residuos abandonados, el Plan Local de Residuos de Villena redactado por Vermican, evitará esta situación

Suport tècnic per la redacció del pla de prevenció de residus del municipi o l’entitat supramunicipal. Des de Vermican hem redactat el Pla Local de Residus de varis municipis valencians, entre ells Villena.

Pallars Sobirà, compostaje comunitario, aportación
Usuaria del compostaje comunitario en Rialp, Pallars Sobirà, Lleida

Activitats de sensibilització i educació ambiental.

Fins a 10.000 € per a accions d’educació, participació, comunicació, divulgació, difusió en relació a la prevenció de residus plàstics d’un sol ús.
Campanya de sensibilització feta al Pallars Sobirà, a la localitat d’Eibar i a la ciutat de Vildecans.

Suport a la prestació del servei de gestió de la recollida i neteja viària. Estudis de viabilitat técnica i d’estudis tècnics dels models de gestió.

Suport tècnic per la redacció dels estudis que assegurin una millora en la gestió dels residus municipals. Des de Vermican hem redactat els estudis per a la optimització en la gestió dels bioresidus a Mura i a La Nou de Berguedà.

Activitats de sensibilització i educació ambiental. Implantació de nous models de recollida de residus.

Fins a 10.000€ per a actuacions de sensibilització per implantar nous models com ara la recollida porta a porta en municipis de fins a 50.000 habitants.
Podeu consultar algunes de les actuacions desenvolupades en col·laboració amb el COPATE

I moltes altres actuacions!

  • Desenvolupament de projectes d’educació i sensibilització ambiental. Suport tècnic per dissenyar plans, projectes o activitats d’educació ambiental.
  •  Exposicions de medi ambient. Recurs material amb exposicions itinerants de medi ambient per a conscienciar en matèria de residus, aigua,…
  • Recursos d’educació ambiental. Materials en préstec i activitats amb monitoratge per fomentar el canvi d’actituds vers la cultura de la sostenibilitat.
  • Suport a la gestió de l’amiant. Recurs tècnic per fomentar la gestió dels residus d’amiant a les deixalleries. 

Així doncs, si vols tramitar aquesta subvenció, compta amb Vermican.

Material pel compostatge

Vermican també subministra material per fomentar el compostatge.
De fet, Vermican és líder en la implementació del compostatge comunitari dissenyant i dimensionant àrees de compostatge, fent la formació a la població i als mestres compostaires, i ideant les campanyes de sensibilització, entre d’altres serveis i productes. Com l’Avicompo, un galliner que incorpora un compostador comunitari i on els veïns col·laboren amb el manteniment del compostador i la cura de les gallines i, com a recompensa, poden collir els ous i el compost.