Reparto Compost_Oñati_Oñate_Guipúzcoa_País Vasco_ bolsa_Vermican_23

Acabem el mes amb campanyes de sensibilització, cribratges de compost, instal·lació de noves àrees de compostatge comunitari i formació.

Gran Canaria Composta

Continuem la campanya de sensibilització sobre el compostatge a la illa de Gran Canaria amb puts d’informació al carrer amb material i cartells; i xerrades divulgatives sobre en què consisteix el compostatge i la importància de transformar els residus orgànics en el mateix lloc a on es generen. Es tracte del gran projecte de Gran Canaria Composta.

A Errenteria estan d’estreno!

Al barri d’Alaberga té una nova zona de compostatge comunitari pels seus veïns i veïnes. Mentre, en altres zones ja en funcionament, ja s’ha realitzat la recollida i cribratge de compost. La màquina de cribratge agilitza molt el treball. Ara, es farà una anàlisi del compost abans de la seva distribució entre la ciutadania.

Estem repartint!

Després del treball conjunt del compostatge, es premia als participants amb el resultat de les seves aportacions de matèria orgànica: l’adob.

A Oñati s’ha instal·lat un punt d’informació per repartir entre la ciutadania l’adob ja estabilitzat i triat.

En aquest cas, s’ha utilitzat bosses de cotó reutilitzables per donar el compost. Un material ideal per anar a comprar.
Aquesta acció de sensibilització també serveix per donar visibilitat i animar a la resta de ciutadans i ciutadanes que encara no composten a fer el pas.

El civisme es premia

El petit poble d’Ullestrell utilitza el porta a porta per recollir la fracció orgànica. Però un grup de 12 famílies voluntàries treballen conjuntament per transformar el residu orgànic de casa seva en compost. Utilitzen un compostador amb sistema d’identificació d’usuari per poder accedir a la bonificació en la taxa de residus per participació cívica. Recentment, s’ha recollit el compost madur per repartir-lo entre els participants. Es van trobar larves d’escarabat, essencials pel procés de descomposició de la matèria orgànica.

Formació pels formadors

Vermican ha realitzat la formació a les tècniques de residus del Consell Comarcal de La Noguera (Lleida) sobre compostatge comunitari.

La implementació d’un nou sistema de gestió de residus necessita un programa de formació per a tots els agents implicats, des dels tècnics responsables de la seva implementació, a les persones que hauran de mantenir el sistema i els usuaris de la instal·lació.

A més a més, es pot complementar amb altres formacions o accions de sensibilització en centres educatius, festes populars o jornades professionals.