S’ha presentat recentment la nova normativa que afecta el compostatge comunitari en la CAPV. Després d’analitzar el DECRET 63/2019, de 9 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic i les condicions tècniques de les instal·lacions i activitats de compostatge comunitari al País Basc, aquests són els aspectes més destacables a assenyalar:

 

  1. És una normativa molt restrictiva i l’esperit no és potenciar el compostatge comunitari sinó tot el contrari.
  2. A la pràctica, suposa l’eradicació del compostatge comunitari en el territori de la CAPV, atès que imposa dos requeriments que el fan inviable:
    1. Obligatorietat de registrar la temperatura de manera diària per assegurar les condicions d’higienització del compost (14 dies a més de 55 graus), sent aquesta obligació la més restrictiva de totes les que es puguin trobar a tot Europa. L’ordre requereix que es prenguin lectures diàries, sense tenir en compte les inèrcies de les masses de compostatge, i que si un compostador està una dilluns a 60 graus i el següent dilluns està a 55 graus, es revela improbable que entre les dues preses hagi estat de manera espontània per sota d’aquest rang. Aquesta obligació de prendre la temperatura diària encareix en gran manera el cost laboral del compostatge comunitari, més quan és una solució ideal per a ajuntaments petits que precisament el que necessiten són solucions senzilles i econòmiques.
    2. Prohibició d’ús d’un compost que sens dubte és en la seva totalitat d’altíssima qualitat en el seu principal ús: l’aplicació a hortes privades.

 

Així, el Govern Basc obliga a respectar unes condicions estrictes de procés d’una banda, el que porta per necessitat a l’obtenció d’un compost lliure de patògens, però d’altra banda no permet la seva aplicació en hortes adduint a una possible perillositat que la mateixa normativa per la seva rigorositat s’ha encarregat d’eradicar.

 

Un altre dels punts febles d’aquesta ordre és que se centra en els patògens i deixa de banda l’impacte dels metalls pesants, no realitzant cap requeriment en aquest sentit a nivell d’analítiques. Així, es pot estar obtenint un compost lliure de patògens que es pot aplicar a la terra, però aquest compost podria estar altament contaminat amb crom hexavalent, per exemple, al que l’ordre no diu res al respecte.

 

Es pot consultar l’ordre en aquest enllaç.