Plan Local de Residus Villena Vermican para mejorar gestión de residus 1

Les normatives ambientals cada vegada són més ambicioses i més estrictes en quant al compliment dels objectius de prevenció, recuperació i reciclatge dels residus municipals. Les diferents realitats municipals han de ser considerades i tingudes en compte a l’hora de planificar les polítiques ambientals. Amb tot, el Pla Local de Residus (PLR) és la resposta.

Què és un Pla Local de Residus?

El Pla Local de Resius (PLR) és un document que pretén determinar l’estratègia d’actuació en els anys següents en matèria de prevenció i gestió de residus.
Els seus principals objectius són:

  • fer prevenció de residus
  • fomentar la recollida selectiva
  • optimitzar el servei actual de recollida de residus del municipi
  • augmentar la sensibilització de la població
  • formar als usuaris sobre com reduir residus i els processos de recuperació
  • garantir la qualitat i transparència de la informació sobre la gestió de residus.

El Pla Local de Residus, el cas valencià

Residuos abandonados, el Plan Local de Residuos de Villena redactado por Vermican, evitará esta situaciónEn el cas de la Comunitat Valenciana s’estableix la necessitat de disposar d’un Pla Local de Residus als municipis que disposin d’àrees urbanes de més de 10.000 habitants.

Durant l’any 2020, Vermican ha col·laborat amb l’Ajuntament de Villena per tal de redactar el Pla Local de Residus de la ciutat.

Per aquest projecte, Vermican ha comptat amb un equip multidisciplinari que ha permès tenir una visió més completa dels estudis a desenvolupar, amb els diferents punts de vista de cada especialitat tècnica. A més, en tots els treballs de camp, Vermican contracta a tècnics locals especialitzats que aporten coneixement del territori a més de ser una manera de generar llocs de treball a la zona.

Transposició de les normatives europees i estatals

La revisió del Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana en el 2019 respon a l’adaptació del paquet d’Economia Circular de la Unió Europea i de la vigent Llei 22/2011 de Residus i Sòls contaminants, actualment en revisió.
D’acord amb el que marca la normativa, és necessari que el PLR vagi acompanyat:

  • d’una guia pràctica per a la correcta separació dels residus,
  • un document sobre les mesures de conscienciació i transparència a implantar,
  • els convenis de col·laboració necessaris per assegurar l’aplicació de les mesures previstes,
  • així com un document de síntesi del propi Pla Local de Residus.

Vermican elabora el Pla Local de Residus

Guía de prevención de residuos del Plan Local de Residus de Villena redactado por Vermican

Vermican s’encarrega de totes les fases de redacció del PLR: des de la documentació i treball de camp per a la recopilació de dades i diagnòstic de la situació actual fins als indicadors de seguiment per tal d’assegurar i comprovar la implantació de les actuacions que inclou el document.
S’analitzen les dades socioeconòmiques, territorials, així com la situació actual en relació a la generació, recollida i tractament dels residus municipals i assimilables.

Amb tot, l’equip tècnic de Vermican s’encarrega de descriure i dimensionar les actuacions òptimes per a cada municipi i per a cada realitat, detallant la viabilitat tècnic-econòmica de cadascuna de les alternatives proposades. Les actuacions i accions proposades es projectes sobre un calendari realista per a la seva implantació i posterior seguiment tècnic.

Actualment, l’aprovació del Pla Local de Residus de Villena s’ha traslladat a les organitzacions i col·lectius municipals per tal de buscar la seva col·laboració i incorporar les últimes aportacions ciutadanes abans de la seva aprovació definitiva.

Ágora Local va fer una noticia sobre el Pla Local de Residus de Villena. L’Ajuntament de Villena, també en fa fer una notícia.

Portada de la notícia de Ágora Hablamos sobre el Plan Local de Residuos de Villena hecho por Vermican