La major part dels centres escolars han format part de la campanya escolar amb motiu de la implantació del cinquè contenidor i el compostatge domèstic com a vies de gestió de la matèria orgànica als seus municipis.

Un total de 1289 alumnes van participar en les activitats i tallers de la campanya.

 

Alumnes de totes les edats, des d’educació infantil fins a batxillerat, han pogut aprendre de manera amena i divertida sobre la gestió dels biorresidus mitjançant tallers de sensibilització sobre compostatge, vermicompostatge i activitats relacionades amb l’aplicació del compost per a la plantació d’aliments a classe com enciam i altres verdures.

 

El programa escolar sobre la matèria orgànica ha inclòs també formacions sobre el reciclatge del biorresidu al professorat i al personal de cuina i menjador dels diferents centres per a impulsar el compostatge i la recollida selectiva als centres escolars.

 

Per a complementar la campanya domiciliària de recollida selectiva de la matèria orgànica, s’ha dissenyat i repartit un fulletó específic per a que les famílies dels alumnes puguin inscriure’s de manera senzilla al cinquè contenidor o a l’autocompostatge com a via de gestió de la matèria orgànica.