Vermican ha estat l’empresa escollida per a les accions de sensibilització i proximitat de la campanya d’implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica en Barañáin (Navarra) amb 21.000 habitants. Aquesta experiència de recollida selectiva s’ha basat en el cinquè contenidor discriminat amb clau.

 

RESULTATS

En aquest projecte, realitzat per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, ​​es va aconseguir més d’un 40% de participació en 7 setmanes. Els resultats han estat molt ben valorats per la Mancomunitat, amb una alta participació, i una recollida de residu orgànic que es correspon amb la implantació. A més, la qualitat de la matèria orgànica recollida està sent excel·lent, amb únicament un 2% d’impropis.

 

TECNOLOGIA

Vermican compta amb un programari específic per a la implantació i recollida d’inscripcions a la campanya, que recull tota la informació relativa als titulars de taxa, les inscripcions, els lliuraments efectuats i pendents, i les incidències i queixes aportades pels usuaris. Tots els tècnics de Vermican estan equipats amb tauletes amb accés a internet per gestionar les dades de la campanya en temps real. Aquest programari s’alimenta de les bases de dades de cadastre i de la base de dades de la pròpia Mancomunitat per garantir el control total de les dades de la campanya.

 

EL TREBALL DE VERMICAN

Vermican s’ha encarregat en aquest projecte de les següents tasques:

  • Estudi urbanístic previ a la implantació per organitzar el repartiment i els punts de presència al carrer.
  • Gestió del punt fix d’atenció a l’usuari.
  • Gestió dels punts mòbils de la campanya amb una carpa i equips informàtics mòbils.
  • Sensibilització entre els veïns, comerços, i generadors singulars de residus (residències, llars d’infants, etc.) assegurant que el 100% dels materials repartits es lliuraven prèvia xerrada de formació sobre el funcionament de la recollida.
  • Repartiment a domicili dels materials d’aquells veïns que no podien acostar-se als punts d’informació.