Compostador modular Vermican

S’han instal·lat 10 zones de compostatge comunitari per a diferents municipis a través de la Diputació d’Alacant.