Després de la redacció del Pla d’implantació de la recollida selectiva del biorresidu a la Comarca de la Jacetania, Vermican ha implantat el compostatge comunitari a diversos municipis de la comarca. Per fer-ho, ha realitzar una campanya de sensibilització basada en comunicació de proximitat contant amb el suport de líders d’opinió de cada municipi i realitzant caracteritzacions públiques de residus davant els veïns de cada municipi.

 

Rere aquestes accions de sensibilització i captació de participants, es va procedir al dimensionament i construcció de les zones, per després formar als veïns i repartir els materials de la campanya.