Vermican ha implantat la campanya de sensibilització derivat de l’estudi de la matèria orgànica en les mancomunitats de Bortziriak-Cinco Villas, Malerreka i Ajuntament de Baztán, totes elles al nord de Navarra.

 

En aquest projecte, la voluntat de les administracions al càrrec dels residus a la zona era reduir i gestionar la major part de la matèria orgànica generada sobre la base del compostatge domèstic i comunitari.

 

Vermican es va encarregar de:

 

  • Realitzar caracteritzacions de residus abans i després de la finalització de la implantació.
  • Realitzar la campanya de comunicació i enviament dels materials de sensibilització (cartes, cartells, pòsters a portals, comunicats de premsa, bans, etc.).
  • Realització de jornades de sensibilització informatives sobre els canvis en la gestió de residus a la zona.
  • Realització de jornades formatives i de lliurament de materials (compostadors, cubells de biorresidu, etc.).
  • Assessorament tècnic en compostatge comunitari.
  • Homogeneïtzació de les bases de dades i recol·lecció de tota la informació d’inscripcions de la campanya en un programari específic de gestió de la campanya, amb geolocalització dels inscrits.

Programa educatiu en centres educatius de la zona amb tallers al voltant de la matèria orgànica, el compostatge i el vermicompostatge.