Campanya de comunicació i lliurament de targes d’obertura dels contenidors de rebuig i orgànica a la ciutadania dels 8 municipis de la Mancomunitat de Debabarrena.