Durant diversos mesos es va realitzar un seguiment i manteniment setmanal de dues zones de compostatge al municipi de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) contractat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Es va realitzar el seguiment dels principals paràmetres, aportació d’estructurant, garbellat del compost i resolució d’incidències.