Compostador modular Vermican

La Mancomunitat de la Sakana va detectar el 2014 una disfunció entre els objectius esperats de reducció i tractament de la matèria orgànica en les zones de compostatge comunitari, fet que va derivar en una manca de capacitat de les infraestructures, i que al seu torn ha suposat un augment de costos i dedicació del personal a causa de que s’ha hagut d’evacuar la matèria orgànica de les zones d’aportació directament sense passar per maduració.

 

La Mancomunitat de la Sakana disposa de més de 100 zones de compostatge comunitari que donen servei complementari al sistema de recollida selectiva porta a porta implantat.

 

El treball encarregat va ser el següent:

 

  1. Auditoria de la situació actual per detectar els factors clau d’èxit / no èxit del sistema.

 

  1. Aportació de solucions sobre la base de dues perspectives diferents:

 

  1. Continuïtat del sistema actual optimitzant-lo per fer compostatge in situ de manera completa sense necessitat de trasllats del material a l’abocador.

 

  1. Canvi d’òptica del projecte: concepció de les àrees d’aportació com centres on es realitzava un pre-tractament o bioestabilització amb una primera reducció de volum de la matèria orgànica, que la Mancomunitat trasllada a l’abocador d’Arbizu conforme es van omplint. Posteriorment es tractarien a l’abocador en una instal·lació de compostatge en pila que s’haurà de dimensionar, dissenyar i aportar un pla de viabilitat del sistema.

 

Vermican va realitzar un estudi de seguiment comparatiu per detectar els possibles errors del sistema per així proposar el funcionament òptim en base a criteris econòmics i d’impacte ambiental.

 

Així mateix, es va realitzar una anàlisi d’alternatives entre el compostatge complet en zones comunitàries i el trasllat i tractament centralitzat en una planta de compostatge de petit format.