servicio mantenimiento zona compostaje comunitario extracción de compost errenteria guipuzcoa país vasco febrero 2024 vermican

L’Ajuntament d’Errentaria (Guipúscoa, País Basc) disposa de sis zones de compostatge comunitari al seu municipi.

Vermican fa el servei de manteniment d’aquestes instal·lacions.

Un cop cada mes, els nostres tècnics experts en compostatge visiten les zones de compostatge comunitari per observar l’estat de la instal·lació i del procés de compostatge.

Si escau, realitzen el cribratge i extracció del compost per després repartir-lo entre la població o bé aplicar-lo a les zones verdes del municipi.

El moment del repartiment del compost es pot fer coincidint amb una activitat festiva amb tallers a la mateixa zona de compostatge, per donar-li visibilitat. O bé en un punt informatiu al centre de la població per donar a conèixer el programa del compostatge comunitari.

Els tècnics elaboren un informe sobre la seva visita i, si cal, recomanen intervencions de reparació a les instal·lacions o realitzar actuacions per millorar el nivell d’impropis al compostador.

Renovació de compostadors

En aquesta ocasió, s’estan renovant els compostadors instal·lats a aquestes zones, ja que les que existien (comercials de plàstic) s’han degradat. Ara estem muntant el compostador modular CUBE de Vermican. Un compostador de disseny i fabricació pròpia de Vermican fruit de més de 10 anys de compostatge comunitari.

El compostador modular CUBE de Vermican és més robust, estètic i de fàcil maneig per als usuaris i el personal responsable del manteniment.

El compostatge, millor opció per a l’orgànica

El compostatge és la solució més econòmica de gestió per a la fracció orgànica dels residus municipals, ja que el residu es tracta al punt de generació evitant així la seva recollida i transport.

Amb el compostatge, a més, s’obté un abonament per repartir entre la comunitat, es fomenta la cooperació entre el veïnat i és un bon canal per a la sensibilització mediambiental.