La sensibilització i conscienciació dels residus és clau a l’hora de garantir una correcta gestió dels mateixos. Si això es considera important en la població en general, ho és encara més entre el públic escolar.

Des de Vermican s’han desenvolupat accions de sensibilització mitjançant campanyes escolars en l’àmbit dels residus basats en criteris pedagògics i empírics.

En els últims anys s’han desenvolupat activitats sobre la prevenció i el reciclatge dels residus, l’ús i sanejament de l’aigua, compostatge i vermicompostatge, horts escolars i un ampli catàleg de tallers infantils que s’adapta als objectius que pugui marcar l’Agenda 21 escolar per a cada un dels nivells educatius (infantil, primària i secundària).