Fins a principis de novembre es pot sol·licitar la subvenció per millorar la gestió del residu orgànic dels municipis de les Illes Balears.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear destinarà 245.601 euros a aquestes ajudes dirigides a municipis, mancomunitats, consorcis o empreses públiques que gestionin la recollida i el tractament de residus.

Serveis subvencionables

Des de Vermican ajudem en la redacció de la sol·licitud així com també en idear i concretar les accions a proposar.

  • Dimensionar els diferents models de gestió de la matèria orgànica: recollida porta a porta, contenidors, compostatge domèstic i comunitari,…
  • Facilitem material per implementar diferents sistemes: contenidors, cubells, compostadors, bosses compostables…
  • Dissenyem i executem campanyes de sensibilització per generar canvis d’hàbits i conscienciar de la importància de separar la fracció orgànica.

calle_punto información_ compostaje domiciliario_Sierra de Cadiz, Cadiz_2022_vermican_02

Activitats de sensibilització i educació ambiental per inclure a la subvenció

  • Accions d’educació, participació, comunicació, divulgació, i difusió en relació a la prevenció de residus. 
  • Campanyes per la implantació de nous models de recollida de residus municipals, com el porta a porta o compostatge comunitari, o per millorar-ne l’índex de participació. 
  • Campanyes per a la implantació de sistemes de pagament per generació. 
  • Organització per la celebració de jornades festives.
Instalaciones_Zona compostaje comunitario_Diputacion Alicante_Vermican

Exemples de feines realitzades que es poden subvencionar

Implementacions i campanyes de sensibilització al Pallars Sobirà, a poblacions de la costa de
Tarragona, a la localitat d’Eibar i a la ciutat de Vildecans.

Instalaciones_zona compostaje comunitario_ Slaburua Vitoria_con furgo 2_ 2021_vermican (1)

Compostatge

També disposem de material per fomentar el compostatge. De fet, som líders en la implementació del compostatge comunitari dissenyant i dimensionant àrees de compostatge, fent la formació a la població i als mestres compostaires, i ideant les campanyes de sensibilització, entre d’altres serveis i productes.