“Per una Ribera més verda, utilitza també el marró” així es presenta la campanya de sensibilització per a incrementar i fidelitzar l’ús del 5é contenidor en els 19 municipis de la Mancomunitat de la Ribera (Navarra).  La correcta recollida de matèria orgànica permet produir compost de qualitat, així com disminuir fins a un 40% la quantitat de material que es rebutja en abocadors, amb la corresponent reducció del cost de gestió. Per prolongar aquest benefici, és molt recomanable realitzar campanyes de sensibilització com a recordatori.

Èxit de la implementació del 5è contenidor

L’octubre del 2021 es va implementar el 5è contenidor de matèria orgànica en els 19 municipis que integren la Mancomunitat de la Ribera amb l’objectiu d’augmentar la separació en origen i millorar la selecció de residus.

Els resultats ja eren positius només un mes després des de la implantació dels nous contenidors.

En el primer mes, ja es va recollir 19 tones de residus orgànics.  Aquest valor s’ha anat incrementat mes a mes:

Mes de recollidaMatèria orgànica recollida
Octubre de 202119 tones
Novembre de 202127 tones
Desembre de 202146 tones
Gener de 202266 tones
Agost de 2022110 tones

Que no decaigui l’ús del 5è contenidor!

Punto informativo de la campaña de sensibilización del uso del 5o contenedor en la Mancomunidad de la Ribera de Navarra por Vermican.

Tot i que després de la implantació del contenidor marró a tots els municipis de la Mancomunitat, s’ha anat observant un increment en la recollida de matèria orgànica, es vol augmentar la seva utilització i fidelitzar els que ja ho fan.

Per això, Vermican, sota petició de la Mancomunitat de la Ribera, ha dissenyat una campanya de sensibilització amb una sèrie d’accions amb l’objectiu de

  1. informar de com utilitzar el 5è contenidor
  2. sensibilitzar sobre la importància i beneficis per a la comunitat i el planeta de separar la matèria orgànica
  3. resoldre els possibles dubtes existents a tota la població per seguir incrementant els quilos de matèria orgànica.
Educadora ambiental en el taller de sensibilización del uso del 5o contenedor en la Mancomunidad de la Ribera en Navarra por Vermican.

Campanya de sensibilització

Vermican ha dissenyat la campanya de sensibilització amb un pressupost de 108.900 euros. L’objectiu és aconseguir i fidelitzar la utilització del 5é contenidor en les 19 poblacions de la Mancomunitat de la Ribera (Navarra) i consta de diferents accions.

  1. Educació i informació ambiental porta a porta
  2. Punts informatius als carrers amb tallers infantils
  3. Concurs de fotografia i vídeo

Educació i informació ambiental porta a porta

Des de finals de setembre fins a finals de desembre del 2022, els educadors ambientals de la Mancomunitat de la Ribera estaran pels carrers dels 19 municipis realitzant tasques d’educació i informació ambiental en tots els habitatges particulars i establiments amb gran producció de matèria orgànica (restaurants, fruiteries, bars…). Informaran sobre la correcta utilització del contenidor de matèria orgànica i la importància de realitzar una bona separació dels residus en origen.

Punts informatius amb tallers infantils

Bomba de semillas del taller en punto informativo en la campaña de sensibilización del 5o contenedor en la Mancomunidad de la Ribera por Vermican

A més, els dissabtes es col·locaran punts informatius en els 19 municipis per al lliurament de material informatiu, resolució de dubtes, photocall de la campanya i realització de tallers dirigits a públic infantil.

Concurs de fotografia i vídeo

També s’anima a la població a participar en els concursos de fotografia i vídeo de la campanya d’Instagram de la Mancomunitat de la Ribera en els quals es pot guanyar un premi de 100€.

www.lariberautilizaelmarron.es