L’empresa navarresa Vermican Soluciones de Compostaje ha resultat adjudicatària de 3 lots d’una licitació per impulsar la recollida selectiva de biorresidus per a la Xunta de Galícia.

 

Vermican realitzarà un estudi de la gestió actual i futura dels biorresidus a la comunitat autònoma gallega, i realitzarà projectes demostratius d’implantacions de recollida selectiva de biorresidus dirigits a projectes concrets:

 

– Implantació de recollida a grans generadors de residus de zones turístiques

 

– Implantació d’una experiència de cinquè contenidor

 

– Implantació de compostatge domèstic i comunitari.

 

– Implantació d’una experiència de compostatge escolar.

 

 

 

El projecte està finançat amb fons Feder, i finalitzarà al desembre de 2019.