Logo Navarra Zirkular

Una iniciativa de col·laboració publicoprivada per promoure l’adopció de l’economia circular a les empreses de Navarra, tant en projectes individuals com en cooperació.

Concretament cerca:

  • Incrementar la innovació d’ecodisseny del producte
  • Reduir la demanda de recursos o emissions
  • Reduir i gestionar els residus
  • Millorar l’eficiència de processos i serveis

Vermican entrem a formar part d’aquesta iniciativa aportant el nostre coneixement i experiència en gestió de residus però també a l’aplicació de l’ecodisseny als nostres propis productes, com el compostador comunitari CUBE.

Vermican hem signat el manifest d’adhesió pel qual ens comprometem a continuar treballant per l’economia circular, és a dir:

  • a avaluar periòdicament la nostra situació,
  • compartir informació i
  • participar en projectes individuals o col·lectius.

Busquem projectes per ajudar a millorar la gestió de residus o bé per millorar els nostres productes.