Vermican ha implantat el compostatge en els establiments presents a la Serra d’Urbasa, entre ells al Càmping d’Urbasa.

 

Un total de 7 grans generadors han passat aquest estiu a compostar els seus residus orgànics, reduint així la quantitat de residus generats al parc, i els impactes mediambientals derivats de la recollida.