Vermicanek, Bortzirietako mankomunitatean, Malerrekan eta Baztango Udaletxean gai organikoak aztertzetik eratorritako sentsibilizazio-kanpaina ezarri du, guztiak Nafarroako iparraldean.

Proiektu honetan, administrazioek etxeko eta auzoko konpostajearen bidez, etxeetan sorturiko materia organikoaren zati handiena murriztea eta kudeatzea zen administrazioen asmoa.

Vermicanek ondoko lanak burutu ditu:

  • Hondakinen karakterizazioak egitea, ezarpena amaitu aurretik eta ondoren.
  • Komunikazio-kanpaina egitea eta sentsibilizazio-materialak bidaltzea (kartak, kartelak, posterrak atarietan, prentsa-komunikatuak, bandoak, etab.).
  • Inguruko hondakinen kudeaketan izandako aldaketei buruzko sentsibilizazio-jardunaldiak egitea.
  • Prestakuntza-jardunaldiak eta materialak entregatzea (konpostagailuak, bio-hondakin ontziak, etab.).
  • Auzoko konpostajerako aholkularitza teknikoa.
  • Datu-baseak homogenizatzea eta kanpainako inskripzioei buruzko informazio guztia biltzea kanpaina kudeatzeko software espezifiko batean, parte hartzaileen geolokalizazioarekin.

Hezkuntza-programa burutzea inguruko ikastetxeetan, materia organikoaren, konpostatzearen eta vermikonpostatzearen inguruko tailerrekin.