IHOBEren bidez, Vermicanek ikerketa bat egin zuen Oñatiko udalerrian gai organikoak kudeatzeko aukerei buruz, atez ateko sistema,  etxe konpostajea eta auzoko konpostaje prozesuen konbinazioekin. Era berean, hainbat eszenatokietako bideragarritasuna aztertzeko, Oñatiri zerbitzua emateko udal konpostajerako planta bat martxan jartzeko bideragarritasun-azterketa ere egiten zen.