Compostador modular Vermican

Sakanako Mankomunitateak, 2014an, auzoko konpostajerako guneetan  gai organikoak murrizteko eta tratatzeko helburuak zehaztu zituen.

Bertan azpiegituren gaitasun falta zela eta langileen kostu eta ardurak areagotu ziren, sorturiko materia organikoa heldutasunera isitsi gabe bideratuz.

Sakanako Mankomunitateak auzoko konpostajerako 100 gune baino gehiago ditu, mankomunitatean ezarritako atez ateko gaikako bilketa sistemaren osagarri gisa.

Eginiko lana ondokoa izan da:

  1. Egungo egoeraren auditoretza, sistemak arrakasta izan dezan/ arrakasta ez izateko funtsezko faktoreak detektatzeko.
  2. Irtenbideak ematea bi ikuspegitan oinarrituta:

A. Gaur egungo sistemaren jarraitutasuna, tokian tokiko konpostajea osorik egiteko, zabortegira materiala leku aldatu beharrik izan gabe.

B. Proiektuaren optika aldatzea: ekarpen eremuen kontzepzioa, gai organikoen lehen murrizketarekin, Mankomunitateak Arbizuko zabortegira eramaten duena, bete ahala, tratamendu edo bioegonkortze bat egiten zen eremutzat. Gero, zabortegian konposta egiteko instalazio bat erabiliko litzateke, eta sistema horrek sistemaren bideragarritasun-plana dimentsionatu eta diseinatzea beharko du.

Vermicek azterketa konparatiboaren azterketa egin zuen, sistemaren balizko akatsak detektatzeko, irizpide ekonomikoetan eta ingurumen-inpaktuetan oinarrituta.

Era berean, deszentralizatutako konpostajearen eta formatu txikiko konpostatze-planta batean zentralizatutako alternatiben azterketa bat ere egin zen.