Optimizazio-proiektuek aukera ematen dute gaikako bilketaren kalitatea eta kantitatea hobetzeko, bilketa zerbitzua burutzen duten udalerrietan. Udal-hondakinen kudeaketak ingurumen-alderdiak hartu behar ditu kontuan, baina baita teknikoak, ekonomikoak eta sozialak ere.

Gaur egungo egoera aztertzen dugu, sistemaren ahulezia nagusiak lortzeko, eta honek,  aztertutako sistemen optimizazioan jarraitu beharreko estrategia definitzeko balio digu.

Bilketa-ereduen aldaketak (konpostatze-sistemak, edukiontziak kalean, atez ateko bilketa), edukiontzien inguruko azterketak, hondakinen fiskalitatea eta hondakinak prebenitzeko, biltzeko eta tratatzeko sistemen hobekuntzak, dira eginiko lanen adibide batzuk.

Gure azterketa-metodologiak, gainera, proposatutako hobekuntzak ezartzeko ekintza-plan zehaztua ere badu:

Compostador modular Vermican