Hondakinak eta, batez ere biohondakinak, jatorrian desberdinak dira, eta faktore erabakigarria da kudeaketa, bilketa eta tratamendua egiteko garaian. Frakzio bakoitzaren ezaugarriak eta tipologia ezagutzea funtsezkoa da hondakinak kudeatzeko estrategiak definitzeko orduan.

Ildo horretatik, hondakinen karakterizazioa egin behar da, zatiak alde batetik bereizteko, eta, bestetik, horien ezaugarriak eta tipologia zehazteko.

Vermicanen karakterizazio-protokoloa UNE-EN 14899:2007 arauan oinarritzen da, eta, horretarako, kuarteo-sistemetan edo pisu globalen sistemetan oinarrituta egiten dira, beti ere baliabide material propioak (baskulak, karakterizazio-ontziak, lonak, triaje-mahaiak, etab.) erabiliz. Vermicanetik karakterizazio ugari egin dira, errefusa eta organikoa tratatzeko plantetan eta baita sortze-guneetan (kaleko edukiontziak) ere. Gainera, industria-hondakinen (industrialdeak) karakterizazioak egin ditugu, bai eta sortzaile handienak ere.