Hondakinak eta bereziki biohondakinak, jatorrian desberdinak dira, eta faktore erabakigarria da kudeaketa, bilketa eta tratamendu-garaian. Zatiki bakoitzaren ezaugarriak eta tipologia ezagutzea funtsezkoa da horien kudeaketa eta estrategiak definitzeko orduan.

Horretaz gain, karakterizazioak oso tresna eraginkorra dira herritarren sentsibilizazioaren eta kontzientziazioaren arloan. Izan ere, arazoa bistaratzeko balio dute, bai jatorrian eta baita gaikako bilketaren bidez sorturiko arazoetan. Izan ere, karakterizazio publikoek hondakinen banaketa sustatzeko herritarren kontzientzia erakusten dute,  bai eta horien informazioan eta sentsibilizazioan hobekuntzan aurrera pausu bat eman ere.

Vermicanen karakterizazio-protokoloa UNE-EN 14899:2007 arauan oinarritzen da, eta, horretarako, kuarteo-sistemetan edo pisu globalen sistemetan oinarrituta egiten dira, beti ere baliabide material propioak (baskulak, karakterizazio-ontziak, lonak, triaje-mahaiak, etab.) erabiliz.

Vermicanetik, hiri-inguruneetan eta landa-inguruneetan hainbat kkarakterizazio publiko egin dira, herritarrak, eskola ikasleak eta sortzaile handien arduradunak inplikatuz.